SIRAMAN ROHANI

Artikel Hidayah Islam Media

free responsive website templates

Kisah Nabi Luth Alaihi Salam

Allah SWT berfirman:

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Luth, berkata kepada mereka: Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (QS. asy-Syu'ara: 160-163) 

KISAH-KISAH DALAM KEHIDUPAN UMAR BIN KHATTAB

Sebagai seorang khalifah pengganti Abu bakar pada tahun 634 H kekuasaan islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium).

Ummu Hakim, Wanita Setia Pejuang Islam

#ilustrasi#
UMMU Hakim binti Harits bin Hisyam bin Mughirah Al-Makhzumiyah memiliki jejak rekam hidup yang terpuji dan reputasi mulia dalam Islam. Ia hidup di antara orang-orang yang memegang teguh kesetiaan dan rela berkorban. 

Kesaksian Ibnu Jubayr dalam Perang Salib

PERANG Salib merupakan salah satu episode sejarah yang banyak diminati kaum sejarawan dunia. Berbagai kisah dan fakta tentangnya kian ditelusuri kian menarik perhatian. Salah satu peneliti yang sangat serius dan intens menelusuri fakta-fakta seputar Perang Salib ini adalah Profesor Carole Hillenbrand.

Baitul Hikmah dan Tragedi Tartar

Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma’mun ilmu dan pengetahuan berkembang. Lahirlah Baitul Hikmah, perpustakaan pusat ilmu. Lahirlah Kuttab, dan anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko dan pinggir pasar

Dari Ritual Pagan, Legenda Kristen, Hingga Konsumerisme Kapitalis

DUA tahun yang lalu di sebuah wilayah terpencil di Kanada, sepasang suami istri pergi meninggalkan rumah mereka untuk minum-minum pada suatu acara dansa di Hari Kasih sayang (Valentine’s Day). Mereka meninggalkan enam orang anak yang masih kecil-kecil di rumah, yang paling besar berusia sembilan tahun dan yang paling kecil berusia enam bulan.

Mongol, Penakluk yang Tertaklukkan

Pada tulisan tentang “Mozarabic Christian” telah digambarkan betapa bangsa yang kalah, cenderung mengikuti bangsa yang menaklukkannya dalam hal cara berpakaian, berbahasa, dan dalam berbagai aspek kebudayaan lainnya. Namun, ada kalanya bangsa penakluk yang justru pada akhirnya terpengaruh oleh bangsa yang ditaklukkannya.

Abdurrahman al Ghofiqy, Panglima yang Menusuk Jantung Eropa

Ia adalah Gubernur Abdurrahman al-Ghafiqy yang sekaligus pemimpin tertinggi Andalusia di tahun 732 M. Hanya 20 tahun setelah penaklukkan Thariq bin Ziyad-Musa bin Nushair, seluruh kerajaan di sekitarnya sudah tunduk total pada kerajaan Islam di Andalusia.

Jalan Cinta Para Pejuang

Salman Al Farisi memang sudah waktunya menikah. Seorang wanita Anshar yang dikenalnya sebagai wanita mukminah lagi shalihah juga telah mengambil tempat di hatinya. Tentu saja bukan sebagai kekasih. Tetapi sebagai sebuah pilihan dan pilahan yang dirasa tepat.

Menengok Kejayaan Islam di Andalusia: Mungkinkah Kembali?

KEJAYAN Andalusia tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Khalifah Bani Umayah yang pertama di sana. Abdul Rahman I (756-788M) adalah seorang pemimpin yang terpelajar, berwibawa dan amat meminati bidang kesusasteraan.

1 2 3